Polski Związek Rugby

Siedziba Związku

ul. Marymoncka 34,
01-813 Warszawa
tel. +48 22 835 35 87
tel. / fax +48 22 865 10 46
poczta@pzrugby.pl
Konto: PKO BP VIII o/Warszawa
Nr: 06 1020 1156 0000 7002 0058 4045
Dla przelewów z zagranicy:
PL 06 1020 1156 0000 7002 0058 4045
SWIFT Code: BPKO PL PW

Główni organizatorzy

Robert Małolepszy

517 695 115, r.malolepszy@pzrugby.pl

Maciej Brażuk

mbrazuk@pzrugby.pl

Media, Biuro Prasowe

Łukasz Jurczak

502 707 303, luk.jurczak@gmail.com

Bilety, wejścia grupowe dla szkół, stowarzyszeń, domów opieki, etc.

Karina Kryś

504 001 005, k.krys@pzrugby.pl

Wolontariusze

Karina Kryś

504 001 005, k.krys@pzrugby.pl